Holmens valberedning ska enligt bolagsstämmans beslut bestå av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av bolagets röstmässigt tre största aktieägare per den 31 augusti varje år.

Inför årsstämman 2014 har Holmens valberedning följande sammansättning:

Fredrik Lundberg, styrelsens ordförande
Mats Guldbrand, L E Lundbergföretagen
Alice Kempe, Kempestiftelserna
Hans Hedström, Carnegie fonder

Ordförande i valberedningen är Mats Guldbrand.

Årsstämman hålls i Stockholm den 8 april 2014.

_______________________________________________________
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör Holmen, tel. 070-212 97 12

Information är sådan som Holmen AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappers-marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 september kl.13.00.