Staffan Jonsson har utsetts till teknisk direktör och chef för koncernstab Teknik i Holmen. Han tillträder tjänsten den 1 maj.

Staffan Jonsson har arbetat 12 år som platschef på Iggesunds Bruk och har tidigare haft ledande positioner både inom och utanför Holmen-koncernen. Han efterträder Sven Wird som går i pension efter att ha verkat 18 år i företaget.

Tekniske direktören i Holmen ingår i koncernledningen och rapporterar till VD/koncernchefen.

___________________________________________________

Bild på Staffan Jonsson kan hämtas på www.holmen.com/sv/Press/Bildbank/

För ytterligare information kontakta:
Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör Holmen, tel. 070-212 97 12