FN:s Global Compact 100 är ett nytt globalt aktieindex som kombinerar hållbart företagande och finansiella resultat. Här listas de 100 bästa företagen i världen. Holmen är ett bland fem svenska företag, och det enda Sverige-baserade skogsindustriföretaget, som finns med bland de 100 som bedömts som de bästa att skapa god avkastning genom ansvarsfulla affärsmetoder. 

– Vi är förstås mycket glada och stolta över att ingå i det nya GC 100-indexet, säger Lars Strömberg, chef för miljö- och hållbarhetsfrågor i Holmen. FN:s Global Compact utgör en viktig plattform för företag som är engagerade i en hållbar utveckling och GC 100-indexet är ett välkommet tillskott.

Holmen har varit ansluten till FNs Global Compact sedan 2007. Här redovisar företagen enligt tio principer som handlar om hur man arbetar med mänskliga rättigheter, sociala förhållanden, miljö och korruption. GC 100 lägger samman dessa resultat med ett krav på grundläggande lönsamhet.

FN:s Global Compact har utvecklat GC 100 i samarbete med analysföretaget Sustainalytics som består av en representativ grupp av utvalda Global Compact-företag, med utgångspunkt på deras efterlevnad av Global Compacts tio principer och prov på den verkställande ledningens engagemang. GC 100 har följt börsutvecklingen av dessa företag under de senaste tre åren och bedömt resultaten mot ett brett jämförelseindex, FTSE All World.

– Företagen i GC 100 visar på en total avkastning som överträffar den allmänna globala aktiemarknaden. Därför är hållbarhetsarbetet en faktor som får allt större intresse från investerare, säger Lars Strömberg.

Mer information om FN:s aktieindex Global Compact 100, inklusive en förteckning över de företag som ingår, finns på: http://unglobalcompact.org/news/421-09-18-2013

__________________________________________________________
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Strömberg, miljö- och hållbarhetschef Holmen, tel. 070 - 668 90 18