Holmen samlar sina resurser för affärsutveckling genom att inrätta en ny stabsenhet, Holmen New Business Development.

-  Genom den nya enheten förstärker vi arbetet med att ta fram nya produkter och det blir en tydligare del av koncernledningens agenda, säger Magnus Hall, VD och koncernchef.

Ola Schultz-Eklund, för närvarande platschef för Holmens kartongbruk i Workington, har utnämnts till chef för den nya enheten och kommer att ingå i koncernledningen. Han tillträder den 1 september. Fram till dess kommer gruppen att sortera under koncernstab Teknik. Rekrytering av ny platschef till bruket i Workington pågår.

I och med detta kommer Ola Schultz-Eklund även att lämna ordförandeposten i Confederation of Paper Industries, CPI.

_________________________________________________________
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sven Wird, teknisk direktör Holmen, tel. 070 - 571 60 89
Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör Holmen, tel. 070-212 97 12

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande tisdagen den 12 mars 2013 kl.13.00.