Holmens ekonomiska rapportering 2014 sker enligt följande:

13 februari    Bokslutsrapport för 2013

7 maj             Delårsrapport, januari – mars

13 augusti      Delårsrapport, januari – juni

23 oktober     Delårsrapport, januari – september

Årsstämma hålls den 8 april.

Årsredovisning för 2013 offentliggörs i mitten av mars och distribueras till aktieägarna via post.

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande torsdagen den 11 april 2013 kl. 10.15.