Holmens årsredovisning 2013 med hållbarhetsredovisning finns från och med idag på www.holmen.com.

Tryckt svensk version av årsredovisningen distribueras med post till aktieägare under vecka 12 och engelsk version under vecka 14. Redovisningen kan även beställas på www.holmen.com eller på tel. 08-666 21 00.

___________________________________________________________________________________________________________________________
Informationen är sådan som Holmen AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappers-marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 17 mars kl.08.30.