Annica Bresky har utsetts till VD och chef för affärsområdet Iggesund Paperboard inom Holmen-koncernen. Hon tillträder tjänsten 1 oktober 2013.

För närvarande är Annica Bresky VD för BillerudKorsnäs Karlsborg AB och har tidigare arbetat som produktionsansvarig för StoraEnso Kvarnsvedens modernaste pappersmaskin. Annica har en civilingenjörsexamen från Uppsala Tekniska Högskola och är 38 år. Hon efterträder Björn Kvick som går i pension efter 12 år som VD för Iggesund Paperboard.

-         Vi är mycket glada att kunna knyta Annica Bresky till oss i Holmen, säger Holmens VD och koncernchef Magnus Hall. Annica är en osedvanligt driftig person och har de egenskaper som behövs för att leda det viktiga arbetet med att ta Iggesund Paperboard in i framtiden.

Chefen för Iggesund Paperboard ingår i koncernledningen och rapporterar till VD/koncernchefen.

___________________________________________________
Pressbild: se bilaga.

För ytterligare information kontakta:
Ingegerd Engquist, personaldirektör Holmen, tel 070 221 98 40

Information är sådan som Holmen AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappers-marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 maj kl.16.00.