Holmen Paper inleder ett arbete med målsättningen att produktionen vid bruket i Hallstavik koncentreras till två pappersmaskiner med starka positioner inom sina respektive produktsegment; MF Magasin och bokpapper. Konsekvensen blir att brukets äldsta maskin, PM 3, läggs ned. Samtidigt planeras investeringar i energieffektivisering som tillsammans med stängningen kommer att minska brukets framtida investeringsbehov väsentligt. Åtgärderna förstärker brukets konkurrenskraft.

-          Omstruktureringen ger Hallsta Pappersbruk en fortsatt viktig roll i den omställning mot ett specialpappersföretag som har pågått inom Holmen Papers svenska enheter en längre tid. Vi stärker därmed möjligheterna att växa inom de områden som är viktiga för oss, säger Henrik Sjölund, chef för affärsområdet Holmen Paper.

Målsättningen är att stänga ned PM 3 under andra halvåret 2013. Pappersmaskinen tillverkar 140 000 ton SC-papper årligen och verkar på en marknad med kraftig överkapacitet. En stängning bedöms leda till en minskning av personalstyrkan med cirka 230 personer.

__________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Jonas Lindell, informationschef Holmen Paper, tel. 070- 323 20 13
Ingela Carlsson, informationsdirektör Holmen, tel. 070-212 97 12

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande tisdagen den 2 oktober 2012 kl.11.00.