Holmens kartongbruk i Iggesund effektiviserar verksamheten och minskar personalen från 900 till 800 anställda. Ambitionen är att neddragningen ska kunna ske genom naturlig avgång (pensionsavgångar) under en tvåårsperiod.

-          Vi verkar i en marknad med knivskarp konkurrens och under stor kostnadspress. Våra konkurrensmedel är hög produktkvalitet och hög produktivitet men vi måste också kontinuerligt se över våra kostnader, säger Björn Kvick, VD för affärsområdet Iggesund Paperboard.

Neddragningar sker bland annat genom översyn av arkningsverksamheten och vedhanteringen. Vid bruket har nyligen investerats 2,3 miljarder kronor i en ny sodapanna som lägger grunden för fortsatt konkurrenskraftig verksamhet.

_________________________________________________________
Kontaktpersoner:
Björn Kvick, VD Iggesund Paperboard, tel. 070-673 16 40
Ingela Carlsson, informationsdirektör Holmen, tel. 070-212 97 12

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande torsdagen den 27 september 2012 kl. 13.45.