Nu startar driften av Iggesund Paperboards nya sodapanna och turbin vid Iggesunds Bruk, en investering på närmare 2,3 miljarder kr, brukets största investering någonsin.

-          Det känns oerhört skönt att projektet är i hamn och att vi dessutom har lyckats genomföra det på utsatt tid, säger Björn Kvick, chef för Iggesund Paperboard.

Sodapannan är hjärtat i en sulfatmassafabrik, så också på Iggesunds Bruk, där den kvalitetsledande kartongen Invercote tillverkas. Pannan är byggd för ett högre tryck än någon annan sodapanna i Europa. Det ger i sin tur förutsättningar för höjd generering av elektricitet – den nya turbinen ska kunna leverera 520 GWh/år och på sikt göra Iggesunds bruk helt självförsörjande på elektricitet.

Parallellt med investeringen i sodapannan i Iggesund genomför Iggesund Paperboard också en investering på 1,1 miljarder kr i en biobränslepanna vid bruket i Workington, England. Båda investeringarna bidrar till att minska utsläppen av fossil koldioxid från de respektive bruken.

__________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Staffan Sjöberg, informationschef Iggesund Paperboard, tel. 070-306 48 00
Ingela Carlsson, informationsdirektör Holmen, tel. 070-212 97 12

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande tisdagen den 12 juni 2012 kl. 11.45.