Holmen Paper har tecknat avtal om försäljning av PM 61 vid bruket i Madrid. Köparen är Albayrak Turizm som kommer att montera ned och flytta pappersmaskinen till Turkiet. Nedmonteringen påbörjas efter sommaren och avslutas under första halvåret 2013.

Holmens produktion vid maskinen i Madrid upphörde under 2011.

__________________________________________________
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Lindell, informationschef Holmen Paper, tel 070-323 20 13
Ingela Carlsson, informationsdirektör Holmen, tel. 070-212 97 12

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande fredagen den 8 juni 2012 kl.13.00.