Kammarrätten i Stockholm har den 7 juni 2012 avkunnat dom i skattemål för Holmens dotterbolag Modo Capital AB. Kammarrättens dom innebär att länsrättens dom fastställs och att Modo Capital nekas värdeminskningsavdrag för taxeringen 1997. Skattekostnaden har sedan tidigare betalats och kostnadsförts och påverkar därmed inte koncernens resultat eller kassaflöde. Holmen kommer att analysera domen för att besluta om eventuellt överklagande.

_____________________________________________________
Kontaktpersoner:
Anders Jernhall, ekonomi och finansdirektör, Holmen, tel 08-666 21 22
Ingela Carlsson, informationsdirektör Holmen, tel 070-212 97 12

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande torsdagen den 7 juni 2012 kl. 16.30.