KvartalHelår
Mkr1-124-111-112011
Nettoomsättning4 7784 6304 72118 656
Resultat före avskrivningar och värdeförändring7897298643 240
Rörelseresultat* 5604105581 980
Resultat efter skatt*3892913701 307
Resultat per aktie, kr*4,63,54,415,6
Avkastning på eget kapital, %*7,96,88,87,8

* Exklusive uppvärdering av skog i K4 2011: +3 593 Mkr före skatt (2 648 Mkr efter skatt)

 • Resultatet efter skatt för januari-mars 2012 uppgick till 389 (januari-mars 2011: 370) Mkr.
   
 • Resultatet per aktie blev 4,6 (4,4) kr. Avkastningen på eget kapital var 7,9 (8,8) procent.
   
 • Rörelseresultatet blev 560 (558) Mkr. Resultatet från skog och energi ökade medan lägre resultat från valutasäkringar påverkade tryckpapper och kartong negativt.
   
  Jämfört med fjärde kvartalet ökade rörelseresultatet med 150 Mkr till följd av förbättringar inom samtliga affärsområden.
   
 • Efterfrågan på kartong i Europa förbättrades under första kvartalet men var fortsatt svag inom tryckpapper och sågade trävaror.

 

För ytterligare information kontakta:
Magnus Hall, VD och koncernchef, tel 08 666 21 05
Anders Jernhall, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 666 21 22
Ingela Carlsson, informationsdirektör, tel 070 212 97 12

 
I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna delårsrapport för januari-mars 2012. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande tisdagen den 8 maj 2012 kl. 13.20