Holmens ekonomiska rapportering 2013 sker enligt följande:

7 februari      Bokslutsrapport för 2012

24 april          Delårsrapport, januari - mars

14 augusti      Delårsrapport, januari - juni

24 oktober     Delårsrapport, januari - september

Årsstämma hålls den 10 april.

Årsredovisning för 2012 utkommer i mitten av mars och distribueras till aktieägarna via post.

______

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande måndagen den 2 april 2012 kl. 17.00.