En medarbetare på Iggesunds Bruk förolyckades tragiskt vid en arbetsplatsolycka på lördagskvällen. Olyckan inträffade vid kartongmaskin 1, KM 1, i samband med skiftning av kartongrullar.

-          Vi är alla djupt berörda över det som skett, det är oerhört olyckligt och tragiskt, säger platschef Staffan Jonsson. Den omkomna är en sommaranställd kvinnlig medarbetare född 1986. Arbetet med att underrätta närmast anhöriga pågår.

-          Vi koncentrerar oss nu på att ta hand om de närmast berörda och på alla sätt bistå i det utredningsarbete som inletts, säger Staffan Jonsson. Vi vet att det skett en klämolycka men vill i nuläget inte spekulera i vad eller hur detta kunnat ske. Det får den fortsatta utredningen visa.

Iggesunds Bruks krisgrupp kallades in under lördagskvällen för att kunna informera både avgående och tillträdande skiftpersonal om vad som hade inträffat.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Staffan Sjöberg, informationschef Iggesund Paperboard, tel. 070-306 4800