Holmens valberedning ska enligt bolagsstämmans beslut bestå av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av bolagets röstmässigt tre största aktieägare per den 31 augusti varje år. Aktieägarna har nu utsett sina represen-tanter i valberedningen.

Inför årsstämman 2012 har Holmens valberedning följande sammansättning:

Fredrik Lundberg, styrelsens ordförande
Mats Guldbrand, L E Lundbergföretagen
Johan Kempff, Kempestiftelserna
Ramsay Brufer, Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt

Ordförande i valberedningen är Mats Guldbrand.

Årsstämman hålls i Stockholm den 29 mars 2012.

 

______________
För ytterligare information kontakta:
Ingela Carlsson, informationsdirektör Holmen, tel. 070-212 97 12

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappers-marknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande onsdagen den 28 september 2011 kl 15.00.