Nu startar produktionen vid Bravikens Sågverk, som blir det största i Skandinavien.

Den första stocken för kundbeställd produktion sönderdelas i sågverket den 12 januari 2011. Produktionen består av konstruktionsvirke av gran som säljs till kunder främst i Skandinavien och på den europeiska marknaden.

- Det är en historisk händelse för Holmen Timber när vi nu startar koncernens andra sågverk efter ett och ett halvt års byggande, säger Håkan Lindh, VD Holmen Timber. Dagens produktionsstart är resultatet av ett intensivt projektarbete och en hängiven insats av en lång rad medarbetare. I och med det nya sågverket i Braviken blir Holmen Timber en komplett leverantör av trävaror med konstruktionsvirke från Braviken och snickerifura från Iggesunds Sågverk.

Under 2011 förväntas produktionen uppgå till cirka 300 000 kubikmeter sågad trävara, för att 2013 nå 550 000 kubikmeter. Sågverket är dimensionerat för att kunna producera 750 000 kubikmeter. För detta krävs kompletterande investeringar i ökad tork- och hyvelkapacitet. Antalet anställda uppgår till cirka 110 personer.

I augusti 2009 togs det första spadtaget och nu står sågverket färdigt. Projektet har därmed följt tidplanen.

För ytterligare information kontakta:

Håkan Lindh, VD Holmen Timber, tel. 070-328 99 46

Ingela Carlsson, informationsdirektör Holmen, tel. 070-212 97 12

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. Lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande onsdagen den 12 januari kl.10.15.