Holmen har fattat beslut om tidpunkt för stängning av den mindre pappersmaskinen, PM 61, vid bruket i Madrid. Produktionen upphör den 31 mars. Stängningen aviserades i samband med bokslutsrapporten.

PM 61 har en kapacitet om 170 000 ton per år vilket motsvarar knappt  10 procent av affärsområdets produktionskapacitet. Tillverkningen har bestått av bestruket magasinspapper (LWC) samt förbättrat tidningspapper  i mindre utsträckning. Cirka 170 medarbetare berörs av stängningen.  De finansiella konsekvenserna av stängningen framgår av bokslutsrapporten för 2010.

För ytterligare information kontakta:
Ingela Carlsson, Informationsdirektör Holmen, tel. 070-212 97 12
Jonas Lindell, Informationschef Holmen Paper, tel. 070-323 20 13

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande tisdagen den 8 mars 2011 kl. 14.30.