Holmen förändrar ledningen för två av koncernens affärsområden, vilket också påverkar koncernledningens sammansättning.

Arne Wallin, chef för affärsområde Holmen Paper, övergår till motsvarande roll i affärsområde Holmen Energi. Ny chef för Holmen Paper blir affärsområdets nuvarande marknadschef Henrik Sjölund.

-          Holmen Energi kommer att satsa på flera nya områden, bland annat vindkraft och biodrivmedel. För detta behöver vi förstärka vår kompetens inför de stora projekt som planeras. Arne Wallin har mångårig
         erfarenhet både från större projekt och avancerade affärsförhandlingar, säger Magnus Hall, VD och koncernchef, Holmen.

-          Holmen Paper får i Henrik Sjölund en utmärkt kraft med gedigen förståelse för de stora marknadsutmaningar som tryckpappersbranschen står inför. Henrik blir också en välkommen förstärkning av koncernledningen.

Henrik Sjölund efterträds på posten som marknadschef för Holmen Paper av Nils Ringborg, tills nu ansvarig för Holmen Papers inköp av returpapper tillika VD för det delägda returpappersbolaget PÅAB.

Brynolf Alexandersson, nuvarande chef för Holmen Energi, övergår till en roll som ansvarig för produktionen inom affärsområdet.

-          Brynolf Alexandersson har gjort ett utomordentligt bra jobb i utvecklingens första fas, men det blir nu naturligt med ett skifte på ledningspositionen, säger Magnus Hall.

Samtliga förändringar gäller från den 15 september.

______________
För ytterligare information kontakta:
Ingela Carlsson, informationsdirektör Holmen, tel. 070 212 97 12
Jonas Lindell, informationschef Holmen Paper, tel 070 323 20 13

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lag (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande torsdagen den 8 september 2011 kl.14.00.