Holmen Paper inleder fackliga förhandlingar för att minska personalstyrkan på Bravikens Pappersbruk utanför Norrköping. Anledningen är fortsatt svag lönsamhet och tilltagande konkurrens.

Medarbetarna informerades under onsdagen om de kommande neddragningarna som omfattar cirka 80 personer.

-          Holmen Paper har svag lönsamhet redan idag och marknads-förutsättningarna är fortsatt tuffa, säger Henrik Sjölund, affärsområdeschef för Holmen Paper. Vi intensifierar därför arbetet med att sänka våra fasta kostnader. Det innebär dessvärre att medarbetare kommer att få lämna företaget.

Förutom personalneddragningen på Bravikens Pappersbruk ser Holmen Paper över sina centrala funktioner såsom marknadsavdelning och försäljningskontor. Parallellt pågår en omställning till mer förädlade produkter.

-          Holmen Paper är mitt uppe i en omställning för de svenska enheterna till mer förädlade och därmed lönsammare produkter och den strategin fortsätter, säger Henrik Sjölund. Vi utnyttjar de konkurrensfördelar som tillgången till färska fibrer ger och blir alltmer ett specialpappersföretag.

_____________
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Lindell, informationschef Holmen Paper, tel. 070 - 323 20 13
Ingela Carlsson, informationsdirektör Holmen, tel. 070 - 212 97 12

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande onsdagen den 16 november 2011 kl. 11.00.