Holmens årsredovisning 2010 finns från och med idag på www.holmen.com.

Tryckt svensk version av årsredovisningen distribueras med post till aktieägare den 14 mars och engelsk version den 25 mars. Redovisningen kan även beställas på www.holmen.com eller på tel. 08-666 21 00.

___________

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande onsdagen den 9 mars 2011 kl.16.00.