Holmen har beslutat att lokalisera centrala stödfunktioner - IT och ekonomi - till Norrköping. Ett trettiotal nyanställningar är att vänta.

Norrköpings betydelse för Holmen-koncernen har ökat de senaste åren. Uppstarten av Bravikens Sågverk har medfört totalt över 100 nya arbetstillfällen inom affärsområdena Holmen Timber och Holmen Skog, som ansvarar för råvaruförsörjningen till både sågverket och Bravikens Pappersbruk.

När Holmen nu samordnar dessa stödfunktioner till affärsverksamheten blir Norrköping naturlig lokaliseringsort.

- Vi vill samordna de här funktionerna och tycker Norrköping är en bra ort för rekrytering av lämpliga kompetenser samtidigt som det är nära delar av vår verksamhet, säger Magnus Hall, vd och koncernchef.

I Norrköping finns redan, förutom affärsområdena Holmen Skog och Holmen Timber, även Holmen Paper representerat.

______________
För ytterligare information kontakta:
Ingela Carlsson, informationsdirektör Holmen, tel. 070-212 97 12