Holmen lanserar en återväxtgaranti som hjälper skogsägare när deras planteringar har förstörts av till exempel sork, vilt eller insekter. 

När plantorna i en föryngring sätts i marken, läggs grunden för en ny och livskraftig skog. Föryngringen är en viktig investering, men om oturen är framme, kan den också bli problematisk och kostsam. Insekter, sork, vilt, svamp eller frost är exempel på orsaker till att en föryngring kan misslyckas.

Holmens nya återväxtgaranti ger skogsägaren en extra trygghet. Garantin innebär helt enkelt en kompletterande hjälpplantering - oavsett orsak till att föryngringen misslyckas.

Holmen Skogs marknadschef Andreas Rastbäck säger:

- I år har till exempel sorkskador förorsakat mycket problem vid föryngringar. Skulle en skogsägare som har vår återväxtgaranti få sin föryngring förstörd av sork, står vi för hela hjälpplanteringen. Inga diskussioner om vad som förorsakat problemen, vi hjälpplanterar vid behov hos alla som har återväxtgaranti. En bra extra trygghet för de skogsägare som levererar till Holmen.

Så här fungerar det

Återväxtgarantin erbjuds till de skogsägare som tecknar både avverknings- och återväxtupppdrag med Holmen. Inom bestämd tid efter planteringen gör skogsägaren själv en kontroll av hygget. Har fler plantor än normalt dött gör Holmen en inventering för att bedöma behovet av hjälpplantering. Om planttätheten underskrider skogsvårdslagens regler, bekostar Holmen en hjälpplantering upp till det avtalade plantantalet.

Om Holmen Skog

Holmen Skog förvaltar Holmen-koncernens skogsinnehav på 1 miljon hektar produktiv skogsmark. Holmen Skog köper också virke och utför skogsvårdsuppdrag åt privata skogsägare. Det egna stora skogsinnehavet ger oss erfarenhet och expertkunskap i skötsel av skog, från frö och planta till slutavverkning och utgör grunden i Holmens heltäckande erbjudande till privata skogsägare.

______________
För ytterligare information, kontakta gärna
Daniel Norberg, marknadschef, Holmen Skog region Örnsköldsvik tel 0660-754 81
Stefan Molund, marknadschef Holmen Skog, region Iggesund tel 0175-262 22
Jan Orke, marknadschef Holmen skog, region Norrköping tel 011-23 62 45
Jeanette Tretten, informationschef, Holmen Skog tel 011-23 61 70