Skog, Människor och Produkter är huvudingångar för den som besöker nya www.holmen.com. Holmen har blivit enklare att nå och förstå i och med lanseringen av den nya hemsidan.

- Ambitionen har varit att förenkla och förtydliga, säger informationsdirektör Ingela Carlsson. Våra besökare ska snabbt nå den tjänst, information eller person de söker. Vårt omfattande hållbarhetsarbete sätts in i sitt sammanhang på ett tydligt sätt med närvaro på alla sidor.

För aktieägare och investerare finns omfattande data och praktiska verktyg. Skogsägaren kan snabbt få goda råd om skogsskötsel eller logga in på sina personliga sidor, pappers- och kartongköpare guidas med enkla verktyg till ett bra produktval. Och den personliga kontakten är alltid nära.

__________
För ytterligare information kontakta:
Ingela Carlsson, informationsdirektör Holmen, tel. 070-212 97 12