Holmens ekonomiska rapportering 2012 sker enligt följande:

2 februari      Bokslutsrapport för 2011

8 maj             Delårsrapport, januari - mars

14 augusti      Delårsrapport, januari - juni

26 oktober     Delårsrapport, januari - september

Årsstämma hålls den 29 mars.

Årsredovisning för 2011 utkommer i början av mars och distribueras till aktieägarna via post.

_______________________

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande torsdagen den 31 mars 2011 kl. 11.00.