Årets vinnare av Holmen Skogs gallringspris inom region Norrköping är JC Gallringstjänst AB. Sedan flera år delas priset ut för att lyfta fram goda insatser inom skogsbruket.

     - Priset delas ut för att lyfta fram goda insatser inom skogsbruket, berättar Per Olsson, skogschef vid Holmen Skog region Norrköping. Bedömningen bygger på en systematisk uppföljning av regionens samtliga gallringsgrupper under ett års tid. Vid bedömningen har hänsyn tagits till såväl biologiska resultat som kvalitets- och produktionsresultat. Under året har mer än 40 gallringsgrupper på Holmen Skogs Norrköpingsregion följts upp systematiskt där faktorer som avverknings-kvalitet, stubbhöjder, andel stickvägar med mera kontrollerats. Totalt har drygt 220 gallringstrakter undersökts. Årets vinnare är JC Gallringstjänst AB som arbetar vid distrikt Tranås. Vinnare 2010 var JB:s Skogstjänst.

Motiveringen lyder:           
"JC Gallringstjänst AB får priset "bästa gallringsgrupp 2011" för ett kvalitetsmässigt väl genomfört gallringsarbete med låg skadenivå och högklassig virkestillredning".

Som vinnare vid regionens distrikt har följande utsetts:
Västmanland      Julita Skogsavverkningar AB
Örebro              Mattila Skogstjänst AB/Bo Karlsson i Grängesberg AB
Sörmland           Bröta Skog AB
Norrköping        Fredrik och Björn Skogsavverkningar AB
Tranås               JC Gallringstjänst AB - årets bäste gallrare 2011
Vimmerby          JB:s Skogstjänst AB
Egen Skog         Fågelsunds Skog AB

_____________    
För ytterligare information, kontakta:
Per Olsson, skogschef, Holmen Skog, Norrköping, tel 011- 23 61 68
Daniel Stridsman, produktionschef, Holmen Skog, Norrköping, tel 011-23 61 83