Holmens valberedning ska enligt bolagsstämmans beslut bestå av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av bolagets röstmässigt tre största aktieägare per den 31 augusti varje år. Aktieägarna har nu utsett sina representanter i valberedningen.

Inför årsstämman 2011 har Holmens valberedning följande sammansättning:

Fredrik Lundberg, styrelsens ordförande
Mats Guldbrand, L E Lundbergföretagen
Johan Kempff, Kempestiftelserna
Håkan Sandberg, Handelsbanken med pensionsstiftelse

Ordförande i valberedningen är Mats Guldbrand.

Årsstämman hålls i Stockholm den 30 mars 2011.

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande torsdagen den 30 september 2010 kl. 11.00.