29 personer får lämna Holmen Papers bruk i Madrid som en del i ett pågående effektiviseringsarbete. I detta ingår även utredning av alternativa möjligheter för PM 61.

Den mindre av brukets två pappersmaskiner, PM 61, dras med negativt resultat och har gjort så under en längre tid trots aktiva förbättringsåtgärder. Bland annat har maskinen börjat ställas om från produktion av tidningspapper till bestruket tryckpapper, LWC, baserat på 100 procent returfiber. Sedan september månad genomför bruket temporära permitteringar på grund av returpappersbrist. Den nu aviserade personalneddragningen ingår som en del i en större översyn av kostnaderna.

- Marknadsläget för tryckpapper är fortsatt tufft. Bristen på returfiber med påföljande kostnadsökning gör att vi parallellt med personalminskningen undersöker olika handlingsalternativ för PM 61. En möjlig väg är omställning till andra produktområden vilket kan ske i ett partnerskap eller helt och hållet av en annan aktör, kommenterar Arne Wallin, affärsområdeschef för Holmen Paper.

Personalminskningen sker med omedelbar verkan och omfattar 29 personer, varav sju från produktionen och 22 på tjänstemannasidan och sker parallellt med att en ny organisation träder i kraft. Holmen Paper Madrid får efter åtgärden 320 anställda.

Fotnot: Holmen Paper förvärvade bruket i Madrid och PM 61 år 2000. Maskinen har en kapacitet på 170 000 ton tryckpapper. År 2005 togs PM 62 i drift, med en kapacitet på 330 000 ton tidningspapper.

Kontakt:
Arne Wallin, affärsområdeschef Holmen Paper, tel. + 4611-23 62 21
Ingela Carlsson, informationsdirektör Holmen, tel. +4670-212 97 12

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande torsdagen den 14 oktober 2010 kl 12.00.