Nuvarande ekonomi och finansdirektör i Holmen, Anders Almgren, kommer att sluta för att ta en ny anställning utanför koncernen. Till ny ekonomi och finansdirektör har utsetts Anders Jernhall. Han är idag koncerncontroller i Holmen och har varit verksam i olika befattningar inom koncernen sedan 1997. Tillträde kommer att ske 15 april 2010.

- Anders Almgren har varit en mycket uppskattad medarbetare och utvecklat Holmens finans- och ekonomiverksamhet med stor framgång. Anders Jernhall som nu tar över är erfaren och har god kunskap om Holmenkoncernen. Han kommer att bidra till bolagets verksamhet på ett mycket bra sätt, säger Magnus Hall, koncernchef och VD i Holmen.

Anders Jernhall är 39 år och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Han har de senaste fem åren varit koncerncontroller och dessförinnan treasurer
inom koncernen under fyra år.

Pressbild se www.holmen.com Press/Holmens Bildbank/Koncernledning

Kontaktpersoner:
Ingela Carlsson, informationsdirektör, Holmen, tel. 070-212 97 12
Anders Almgren, ekonomi och finansdirektör, Holmen, tel. 08-666 21 16
Anders Jernhall, koncerncontroller, Holmen, tel. 08-666 21 22

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande den 28 januari 2010 kl. 10.30.