Det har i finsk dagspress förekommit spekulation om en eventuell strukturaffär gällande tidningspapper mellan Holmen, Norske Skog och Stora Enso. Med anledning av detta vill Holmen meddela att inga diskussioner pågår i enlighet med de uppgifter som publicerats.
 

Kontaktperson:
Ingela Carlsson, informationsdirektör, Holmen, tel. 070-212 97 12 

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande den 2 september 2010 kl.15.00.