Vid årsskiftet 2010/2011 bildar Holmen Timber och Martinsons Trä ett gemensamt försäljningsbolag på den engelska marknaden.

Bolaget, Holmen Martinsons Timber Ltd, bildas genom att Martinsons Trä AB går in som delägare i Holmen Timber Ltd som namnändras i samband med ägarförändringen. Genom detta stärker de båda bolagen sin position på den engelska marknaden. Avsikten är att etablera Holmen Martinsons Timber Ltd som en av de mer betydande skandinaviska aktörerna på den engelska marknaden på sikt.

- Jag ser stora möjligheter i detta samarbete då Holmen och Martinsons kompletterar varandra med en produktportfölj som spänner över ett brett sortiment av möbel- och snickeriråvara ur den norrländska furan, konstruktionsvirke i gran samt limträ och komponenter i båda träslagen, säger Johan Hedin, marknadschef på Holmen Timber AB.

Holmen Timber AB och Martinsons Trä AB ingår redan idag som delägare i Uni4 Marketing AB, en av de ledande aktörerna i Mellanöstern och på den Nordafrikanska marknaden.

-Genom Holmen Martinsons Timber Ltd kommer vi att kunna erbjuda våra kunder en bredare specifikation, något som kommer att efterfrågas än mer i framtiden, säger Kenneth Wallin, VD på Martinsons Trä AB. Genom detta samarbete kommer vi att bli en betydande aktör vilket öppnar nya möjligheter och samtidigt skapar kostnadseffektivitet. Vår målsättning är att utnyttja stordriftfördelar och synergier som stärker vår position på engelska marknaden.

______________
För ytterligare information, kontakta gärna:
Johan Hedin, marknadschef Holmen Timber AB, +46 70 211 08 56
Kenneth Wallin, VD Martinsons Trä AB, +46 70 324 94 65