Holmen och Vattenfall har tecknat ett nytt långsiktigt avtal om elleveranser. Överenskommelsen innebär att Holmen under en sexårsperiod – med start 2016 – köper cirka 0,9 TWh el årligen av Vattenfall, motsvarande cirka 30 procent av Holmens köpbehov av elkraft.

Holmen är till cirka en tredjedel självförsörjande på elenergi genom produktion i hel- eller delägda vattenkraftverk samt mottrycksproduktion vid bruken. Koncernens elförbrukning i Sverige uppgick 2009 till cirka 3,9 TWh.

- Detta är ett viktigt avtal för Holmen, som verkar i en omvärld där osäkerheten om framtida elförsörjning är stor, säger Holmens VD och koncernchef Magnus Hall. Vi är glada över att kunna utöka vårt långvariga och goda samarbete med Vattenfall.

- Långsiktig energiförsörjning och effektiv förbrukning är viktiga faktorer för våra kunder i basindustrin. Vi gläder oss därför mycket åt att ha fått Holmens fortsatta förtroende i detta samarbete, säger Torbjörn Wahlborg, chef Vattenfall Norden.

För ytterligare information, kontakta:

Brynolf Alexandersson, Holmen Energi , tel 076-110 55 01
Torbjörn Wahlborg, vVD Vattenfall AB och chef Vattenfall Norden, tel 08-739 51 71
Ingela Carlsson, informationsdirektör, Holmen, tel 070-212 9712
Mikael Björnér, pressekreterare Vattenfall Norden, tel 073-054 8229

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande onsdagen den 22 december 2010 kl. 08.30.