Holmen Paper inleder denna vecka förhandlingar för att minska personalstyrkan vid pappersbruket i Hallstavik. Cirka 150 personer berörs av åtgärden.

- Vi måste vidta nödvändiga åtgärder för att upprätthålla hög konkurrenskraft och förbättra lönsamheten då marknaden för tryckpapper är fortsatt svag, säger Arne Wallin, affärsområdeschef för Holmen Paper. Tyvärr innebär åtgärderna att ett antal medarbetare får lämna företaget.

Holmen Paper har redan tidigare reducerat bemanningen, förbättrat produktmixen och avvecklat olönsam produktionskapacitet. I Hallsta stängdes returpappershanteringen och en pappersmaskin 2008.

- Vi har lyckats med att ställa om produktionen i Hallsta till mer förädlade produkter inom MF Journal och bokpapper, men för att få acceptabel lönsamhet måste vi också sänka de fasta kostnaderna. I kombination med att vi fortsätter att vidareutveckla våra produkter, bland annat genom en ombyggnad av PM 11, skapar vi förutsättningar för en långsiktigt hållbar framtid för bruket, konstaterar Arne Wallin.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Lindell, informationschef Holmen Paper, tel. 070 323 20 13

Ingela Carlsson, informationsdirektör Holmen, tel. 070 212 97 12

  ________________

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande måndagen den 21 juni 2010 kl. 11.00.