Holmens styrelse har beslutat investera i en ny sodapanna och turbin vid Iggesunds Bruk. Investeringen uppgår till 2,3 miljarder kronor och innefattar även ett svaggassystem*) som ytterligare kommer att minska brukets utsläpp till luft.

- Investeringen innebär högre energieffektivitet och möjlighet för Iggesunds Bruk att bli självförsörjande på el, vilket är av stor vikt för brukets lönsamhet och konkurrenskraft, säger Holmens VD och koncernchef Magnus Hall.

Den nya sodapannan och turbinen innebär att kapaciteten att producera egen elkraft vid bruket ökar från dagens 210 GWh till 520 GWh samt att produktionen av pappersmassa successivt kan ökas från 355 000 ton till 420 000 ton per år. Investeringen ger förutsättningar att driva verksamheten helt utan användning av fossila bränslen eller inköpt elenergi.

Byggtiden är beräknad till två år och kommer att sysselsätta uppemot 1000 personer.

*) System för att ta hand om och förbränna svavelhaltiga gaser.

_______________
För ytterligare information kontakta:
Björn Kvick, chef för Iggesund Paperboard, 070 673 16 40
Staffan Jonsson, platschef Iggesunds Bruk, 070 690 88 73
Ingela Carlsson, informationsdirektör Holmen, 070 212 97 12

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande torsdagen den 20 maj 2010 kl. 09.30.