Holmen Årsredovisning 2009 finns från och med idag på www.holmen.com

Tryckt svensk version av årsredovisningen distribueras med post till aktieägare den 9 mars och engelsk version den 19 mars. Redovisningen kan även beställas på www.holmen.com under Publikationer eller på tel. 08-666 21 00.

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande tisdagen den 9 mars 2010 kl. 11.30.