Från årsskiftet kommer Holmen tillsammans med övriga företag som står bakom ScandFibre Logistics AB börja frakta 2,4 miljoner ton skogsprodukter årligen via järnväg från Sverige ut till kundnära terminaler i Europa. Det är avregleringen av godstrafiken som ger möjlighet att skapa lösningar tillsammans med paneuropeiska aktörer istället för endast med de nationella operatörerna.

Transport- och logistiktjänsterna tillhandahålls av ScandFibre Logistics AB som samägs av Billerud, Holmen, Korsnäs, Mondi Dynäs och Smurfit Kappa. Tågen kommer att avgå från svenska bruk varje vardag. Vid särskilda knutpunkter sammanfogas vagnarna till heltåg för vidare färd ner på kontinenten. Branschsamarbetet ger unika volymer och via de nya paneuropeiska aktörerna kan hela tåg föras ner till kundterminaler över hela Europa på bara några dagar.

- Förändringen innebär att transportkostnaderna minskar genom ett mera flexibelt transportnät som är bättre anpassat till våra kunders lokalisering, säger Roland Carlsson, chef för strategiskt inköp och logisitksamordning inom Holmen-koncernen.

ScandFibre Logistic är en av Sveriges största tågfraktkunder. De har slutit avtal med fyra leverantörer på sex år för att operera det järnvägsbaserade logistiksystemet som kallas Rail 11.

- I nordgående riktning erbjuder vi kostnadseffektiva returtransporter från större delen av Europa till mottagare i Sverige. De korta ledtiderna och miljömässiga anpassade transporterna bör vara av stort intresse för företag med Sverige som marknad, säger Mats Berlin, VD Scandfibre Logistics AB.