Holmen mottog på torsdagen Drottning Kristinapriset vid en högtidlig ceremoni på den svenska ambassaden i Madrid. Prisutdelare var den svenske och spanske kungen.

- Vi är stolta över utmärkelsen och ser det som ett bevis på att vi lyckats i vår ambition att kombinera effektiv produktion med proaktivt och hållbart miljötänkande, säger Arne Wallin, affärsområdeschef för Holmen Paper, som mottog priset ur Kung Juan Carlos I hand.

Drottning Kristinapriset delades ut för fjärde gången av svensk-spanska handels-kammaren i Madrid. Holmen får priset för "sina insatser i miljö och klimatfrågor samt för främjandet av relationerna mellan Sverige och Spanien".

Holmen bruk i Madrid producerar tidningspapper och bestruket magasinspapper baserat på 100 procent återvunnet papper och spelar därför en viktig roll i återvinningen av papper i Spanien. 85 procent av Madrids återvunna papper tas omhand av Holmen Paper Madrid.

Under 2010 kommer dessutom allt papper vid bruket i Madrid att till 100 procent tillverkas med återvunnet vatten och blir därmed en referensanläggning för hela branschen. Vid bruket pågår just nu också utbyggnad av den anläggning som producerar elektricitet och ånga med planerad nyinvigning i november 2009.

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar och säljer tryckpapper, kartong och trävaror. Koncernen äger också skogs- och krafttillgångar. Holmen-koncernen firar under året 400 år som företag.

Drottning Kristinapriset instiftades år 2003 för att uppmärksamma insatser som stärkt de ekonomiska och kulturella relationerna mellan Sverige och Spanien. Bland tidigare svenska mottagare av priset märks Hennes & Mauritz, IKEA och författaren Henning Mankell. Priset består av en bronsbyst av Drottning Kristina.

Pressbilder se www.holmen.com: Holmens Bildbank återfinns under Press.

Bild 1: Arne Wallin, affärsområdeschef Holmen Paper, mottog priset ur Kung Juan Carlos I hand (till vänster). Foto: Alejandro Cid-Fuentes

Bild 2: Holmen mottog på torsdagen Drottning Kristinapriset vid en ceremoni på svenska ambassaden. Från höger Kung Carl XVI Gustaf, Kung Juan Carlos I, Lena Treschow Torell, ordförande i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin, Miguel Torres, koncernchef i Bodega Torres som också prisbelönades, ambassadör Anders Rönquist och Arne Wallin, affärsområdeschef i Holmen Paper. Foto: Alejandro Cid-Fuentes

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jonas Lindell, informationschef Holmen Paper, tel 011-236211
Ingela Carlsson, informationsdirektör Holmen, tel 070-212 97 12

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande den 24 september 2009 kl. 19.30.