Datum för finansiella rapporter och årsstämma 2010
Holmens ekonomiska rapportering 2010 sker enligt följande:

4 februari Bokslutsrapport för 2009

6 maj Delårsrapport, januari - mars

11 augusti Delårsrapport, januari - juni

26 oktober Delårsrapport, januari - september

Årsstämma hålls den 24 mars.

Årsredovisning för 2009 utkommer i början av mars och distribueras till aktieägarna via post.