Holmen Skogs affärsområdeschef Björn Andrén går i pension med sista arbetsdag 31 januari 2010.

Björn Andrén har sedan 1971 innehaft flera olika befattningar inom MoDo Skog och Holmen Skog. 1984 tog han plats i MoDo Skogs ledningsgrupp och sedan 1997 har han innehaft posten som chef för affärsområdet Holmen Skog.

______________
För ytterligare information kontakta:
Thommy Haglund, HR-direktör Holmen AB, tel 070-258 74 78
Ingela Carlsson, informationsdirektör Holmen AB, tel 070-212 97 12

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande.
Informationen lämnades till medierna för offentliggörande den 1 september 2009 kl.11.00.