Valberedningen i Holmen föreslår årsstämman omval av nuvarande styrelseledamöterna Fredrik Lundberg, som även föreslås omvald som ordförande i styrelsen, Lilian Fossum, Magnus Hall, Carl Kempe, Curt Källströmer, Hans Larsson, Ulf Lundahl, Göran Lundin och Bengt Pettersson.

Valberedningen föreslår vidare omval av KPMG Bohlins AB som bolagets revisor.

Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman.

Holmens årsstämma 2008 hålls i Stockholm den 2 april kl. 16.00.