Detta pressmeddelande publicerades till media måndagen den 12 maj kl 12.30.

En brand utbröt under söndagen vid Holmens pappersbruk i Norrköping. En person med lättare rökskador har inrapporterats.

Branden, som är under kontroll, började troligen i de på området belägna bark- och flisstackarna. Ett antal flistransportörer är skadade. Övriga vitala anläggningar för massa- och pappersproduktionen såsom TMP-fabrik, returpappersfabrik, ångcentral, pappersbruk med tre pappersmaskiner samt lossning och lastning i hamnen berördes inte av branden. Totalstopp råder dock för närvarande i hela bruket.

Det är i nuläget oklart när och i vilken omfattning de olika delarna av produktionen kan komma igång igen då släckningsarbetet fortfarande pågår.

En utredning av brandorsaken, brandförloppet och skadornas omfattning har inletts.