Produktionen efter branden i Holmen-ägda Bravikens pappersbruk utanför Norrköping återupptas successivt under innevarande vecka.

Branden som utbröt förra söndagen i ett barklager och ett intilliggande träflislager med tillhörande flissilos blev mycket svårsläckt vilket innebar att produktionen stoppades i hela bruket. Massalinjerna och de tre pappersmaskinerna berördes inte direkt av branden men utebliven tillförsel av bland annat färskvatten, ånga och flisråvara framtvingade produktionsstoppet. Kontor och lager har inte skadats av branden. Inga personskador rapporterades förutom en lättare rökskada.

Bedömningen av skadans omfattning pågår. Skadan täcks av koncernens försäkringsskydd.