Holmens delårsrapport för januari – mars 2008 offentliggörs
torsdagen den 8 maj kl. 08.30 istället för som tidigare meddelats
onsdagen den 7 maj.