Länsstyrelsen i Östergötland, miljöprövningsdelegationen, har beslutat ge Holmen Timber tillstånd att uppföra och ta i drift ett sågverk vid Bravikens Pappersbruk utanför Norrköping. Slutliga driftsvillkor meddelas under hösten.

Sågverket beräknas fullt utbyggt ha en årlig kapacitet om 750 000 kubikmeter trävaror av gran. Driftstart är planerad till årskiftet 2009-2010. Vid fullt utbyggd kapacitet beräknas bemanningen uppgå till cirka 140 personer.

För ytterligare information kontakta gärna:
Håkan Lindh, VD Holmen Timber, tel 070-328 99 46 eller
Ingela Carlsson, informationsdirektör Holmen AB, tel 070-212 97 12.