Magnus Hall, Holmens VD och koncernchef, har utsetts till ordförande i den europeiska branschorganisationen CEPI. Genom medlemmarna – branschorganisationer i 17 europeiska länder – representerar CEPI cirka 800 små, medelstora och multinationella pappers- och kartongtillverkande företag med totalt 1 200 bruk. Dessa står sammantaget för närmare 30 procent av världens totala pappers- och kartongproduktion.

Magnus Hall tar över ordförandeskapet från och med januari 2008 efter Frits Beurskens, Smurfit Kappa Group, Nederländerna.

- Det blir en intressant uppgift att samla den europeiska pappersindustrin som står inför betydande utmaningar. Framför allt är synpunkterna många på hur skogsråvaran ska användas i framtiden. Just nu är dock det viktigaste att vi får en hanterbar framtida tilldelning av utsläppsrätter utan auktionering, säger Magnus Hall. Det kommer dock att ställa krav på att vi fortsatt minskar våra utsläpp av koldioxid.

CEPI = Confederation of European Paper Industries