Holmens styrelse har idag beslutat att påbörja förhandlingar om nedläggning av verksamheten vid Holmen Paper Wargön − Wargöns Bruk. Avsikten är att helt upphöra med produktionen under december 2008.

Lönsamheten vid Wargöns Bruk har en längre tid varit otillfredsställande. Kraftiga kostnadsökningar på ved, energi och andra insatsvaror har inte kunnat kompenseras på marknaden via högre försäljningspriser. En modernisering av bruket skulle kräva fortsatta omfattande investeringar. Inte heller dessa bedöms ge förutsättningar att nå tillräcklig konkurrenskraft och lönsamhet.

- Vi har tyvärr inte lyckats vända utvecklingen trots stora ansträngningar från våra medarbetare och en rad åtgärder i form av investeringar, produktionsökningar och produktutveckling under de senaste åren. En nedläggning av Wargöns Bruk är det enda rationella beslutet och vi beklagar att vi kommit till den här slutsatsen, säger Holmens VD och koncernchef Magnus Hall. Konkurrensen inom bestrukna tryckpapper är mycket hård och Wargöns Bruk tillhör de minsta anläggningarna bland de europeiska tillverkarna av motsvarande papperskvaliteter.

Wargöns Bruk ingår i affärsområdet Holmen Paper och tillverkar årligen 145 000 ton bestruket journalpapper för tidskrifter och reklamtryck. Omsättningen 2007 var knappt 900 Mkr, anläggningskapitalet uppgår till cirka 100 Mkr och antalet anställda är cirka 340 personer. Den aviserade förändringen kommer även att beröra delar av Holmen Papers centrala organisation och försäljningsbolag dock inte övriga fabriksenheter.

Holmen Paper är en av Europas ledande producenter av tidnings- och journalpapper med en årsproduktion på cirka 2 miljoner ton. Tre pappersbruk i Sverige - Braviken, Hallsta och Wargön - och ett i Madrid sysselsätter totalt cirka 2 700 personer. Omsättningen 2007 var drygt 10 miljarder kronor.