Den tidigare aviserade strukturförändringen vid Hallsta Pappersbruk har varit föremål för MBL-förhandling. Förhandlingarna är nu avslutade och förändringen kommer att genomföras enligt plan. Holmen Paper kommer därmed att fullfölja sina avsikter att ställa av pappersproduktionen på PM 2 och stänga returpapperslinjen från och med den 1 november i år.

Strukturförändringen innebär att tillverkningen av standard tidningspapper i Hallsta minskar och att PM 2:s produktion av bland annat bokpapper behålls men flyttas till en större maskin. Detta tillsammans med andra produktomläggningar i affärsområdet bidrar till att Holmen Papers totala produktion av standard tidningspapper minskar med 150 000 årston.