Holmens ekonomiska rapportering 2009 sker enligt följande:

5 februari Bokslutsrapport för 2008

7 maj Delårsrapport, januari – mars

13 augusti Delårsrapport, januari – juni

4 november Delårsrapport, januari – september

Årsstämma hålls den 24 mars.

Årsredovisning för 2008 utkommer i början av mars och distribueras till aktieägarna via post.