Valberedningen i Holmen föreslår årsstämman omval av nuvarande styrelseledamöterna Fredrik Lundberg, som även föreslås omvald som ordförande i styrelsen, Lilian Fossum, Magnus Hall, Carl Kempe, Curt Källströmer, Hans Larsson, Ulf Lundahl, Göran Lundin och Bengt Pettersson.

Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman.

Holmens årsstämma 2007 hålls i Stockholm den 28 mars kl. 16.00.