Holmens ekonomiska rapportering 2008 sker enligt följande:

6 februari Bokslutsrapport för 2007

7 maj Delårsrapport, januari – mars

13 augusti Delårsrapport, januari – juni

12 november Delårsrapport, januari – september

Årsstämma hålls den 2 april.

Årsredovisning för 2007 utkommer i mitten av mars och distribueras till aktieägarna via post.